s. Władysława Barbara Krasiczyńska

 

Nazywam się Barbara Krasiczyńska. Od ponad trzydziestu lat jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Św. Józefa. W związku z tym mam też imię zakonne - s. Władysława. Żyję i pracuję w Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia. Od 2011r. prowadzę prywatną praktykę w Gabinecie Psychologicznym Duc in altum.

Łączę chrześcijańską wizję człowieka z profesjonalnym przygotowaniem do pracy rozwojowej i pomocowej. Pracuję integratywnie, chociaż najbliższy jest mi szeroko pojęty nurt humanistyczny. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką humanistyczno-doświadczeniową, korzystającą z dorobku różnych modalności. Ważna dla mnie jest relacja z Klientem oparta na szacunku, życzliwości i empatii. Wierzę w potencjał każdego człowieka.

Życiorys zawodowy

W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2010 roku obroniłam doktorat z zakresu psychologii klinicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Aktywnie pracuję naukowo, prowadząc projekty badawcze z zakresu skuteczności i fenomenów w psychoterapii doświadczeniowej (seminarium naukowe Stowarzyszenia Intra).

Jestem trenerem warsztatu umiejętności psychospołecznych i trenerem treningu interpersonalnego. Posiadam rekomendację I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

Ukończyłam czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie, rekomendowaną przez PTP. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Stowarzyszenia Intra zrzeszonego w Polskiej Radzie Psychoterapii i należącego do PCE Europe.

Jestem socjoterapeutką (kurs z zakresu Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Ośrodku Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" PTP oraz studia podyplomowe z socjoterapii w DSWE we Wrocławiu). Brałam udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobowości. Wciąż się szkolę i podnoszę swoje kwalifikacje.

Byłam nauczycielem akademickim, prowadząc zajęcia dydaktyczne z psychologii na dwóch kierunkach studiów podyplomowych w Papieskim Wydziale Teologicznym (PWT) we Wrocławiu: z Psychoterapii oraz z Teologii Życia Konsekrowanego. Przez kilka lat byłam wykładowcą psychologii dla studentów teologii. Zanim podjęłam pracę w Gabinecie Duc in altum, przez wiele lat związana byłam z oświatą i wychowaniem. Pracowałam jako psycholog, nauczyciel, wychowawca niemal na każdym etapie szkolnictwa (od klas początkowych szkoły podstawowej po szkoły średnie). Jestem nauczycielem mianowanym.

Superwizja

Regularna superwizja jest niezbędnym wymogiem dbałości terapeuty o swoich klientów oraz o samego siebie. Polega ona na konsultowaniu własnej pracy z innymi doświadczonymi psychoterapeutami. Pozwala to na bardziej efektywną i bezpieczną pracę. Od 2002 roku podlegam profesjonalnej superwizji (grupowej oraz indywidualnej) pod kierunkiem superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Etyka zawodowa

Każdy terapeuta, trener i psycholog pracujący w obszarze pomocy i poradnictwa psychologicznego jest zobowiązany do przestrzegania przyjętych w tym zakresie standardów etycznych. W mojej pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etycznego Psychologa, Kodeksem Zasad Etycznych Stowarzyszenia Intra i  Kodeksem Etycznym Psychoterapeuty.

Formularz kontaktowy

Trening asertywności

28.12.2021

Asertywność to sposób bycia, kiedy możemy być sobą, w sposób naturalny chroniąc swoich granic, nie naruszając godności drugiej osoby. Pozwala nam ona być bardziej odpowiedzialnymi i autentycznymi, bez poczucia przymusu, powinności, lęku lub presji.

więcej

Złość - czy naprawdę nam szkodzi? Warsztat dla wszystkich.

22.11.2021

Złość to jedno z uczuć, które sprawia nam najwięcej kłopotów. W wielu rodzinach i wspólnotach złość jest niemile widziana. Często utożsamiamy ją z agresją i przemocą, bywa mylona z gniewem, który jest grzechem... Jak z nią żyć? Jak ją wyrażać? Jak ją rozumieć? Jak przyjmować ją u innych? Odpowiedzi na te (i inne) pytania będzimy odkrywać na dwudniowym warsztacie on line, na który wszystkich serdecznie zapraszam. Warsztat ma cel charytatywny: cały dochód przeznaczam na wsparcie remontu Domu Rekolekcyjnego Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.

więcej

Warsztaty dla kobiet MOJE GRANICE W RELACJACH

07.10.2021

W imieniu s. Marii Santus serdecznie zapraszam na warsztaty dla kobiet poświęcone poznawaniu i respektowaniu swoich granic, zwłaszcza w obszarze relacji. Będzie też czas na modlitwę (Eucharystię, Adorację), konferencję, spacer w pięknej okolicy oraz wspólne bycie… Miejsce: Dom rekolekcyjny Sióstr Nazaretanek Ul. Ogrodowa 1 Olsztyn k. Częstochowy Data: 3-5.12.2021 r. – rozpoczynamy w piątek kolacją o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę po obiedzie koło godz.14.00 Uprzejmie proszę o zabranie ze sobą Pisma Świętego i notatnika

więcej

Przerwa w pracy stacjonarnej

28.09.2021

Informuję, że od 28. września do 2. listopada nie będzie mnie w gabinecie. Będę też poza zasięgiem telefonu. Proszę o kontakt w tym czasie za pomocą internetu. s. Władysława

więcej

Zmiany w gabinecie

28.09.2021

Z dniem 30.06. w gabinecie nastąpiły zmiany. Po kilku latach współpracy został rozwiązany zespół Duc in altum i teraz każda z nas wypływa na głębię swoją łodzią. Jesteśmy wdzięczne za czas, kiedy razem mogłyśmy być w tej posłudze. Ufamy, że są tego dobre owoce i mamy nadzieję, że każdą z nas znajdziecie, jeśli tylko będziecie potrzebować wsparcia i pomocy. Obecnie w gabinecie Duc in altum pozostaje s. Władysława. S. Deodata pracuje w Łomiankach w firmie "Droga", a Jadwiga kontynuuje pracę w "Intra-Opole".

więcej

Psychoterapia grupowa

13.09.2021

Zapraszamy na zajęcia w grupie terapeutycznej. Przez pół roku grupa w stałym składzie będzie spotykać się dwa razy w miesiącu na cały dzień (sobota lub niedziela). Terapia grupowa pozwala na pracę z osobistymi problemami, dając możliwość wsparcia przez inne osoby. Jest wskazana dla osób, którym towarzyszy lęk społeczny, wstyd, obawa przed odrzuceniem itp. Przed zakwalifikowaniem na grupę konieczna będzie konsultacja rekrutacyjna.

więcej

Warsztat o radach ewangelicznych dla Sióstr i kobiet konsekrowanych

25.08.2021

Życie radami ewangelicznymi to sedno życia konsekrowanego i treść ślubów zakonnych. W proponowanych zajęciach pochylimy się doświadczeniowo nad ludzką stroną przeżywania rad ewngelicznych, nad osobistym doświadczeniem swoistego "jak żyć" żeby być bliżej Jezusa i żeby to życie nas przemieniało i rozwijało. Będzie też przestrzeń na dotknięcie tego co jest trudne na tej drodze i na poszukiwanie rozwiązań w kluczu duchowości paschalnej.

więcej

Wolne miejsca w grupach superwizyjnych dla sióstr przełożonych i formatorek

23.08.2021

Zapraszamy Siostry Przełożone i Formatorki do grup superwizyjnych. Celem superwizji jest zwiększanie swoich umiejętności i możliwości profesjonalnych, związanych z szeroko rozumianym pomaganiem i towarzyszeniem poprzez: pogłębianie świadomości siebie, a w tym rozwiązywanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z osobami, którym się służy, zwiększanie rozumienia innych osób, poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach związanych z pełnieniem posługi, uzyskiwanie wsparcia w grupie złożonej z osób mających podobną posługę.

więcej