Konsultacje psychologiczne

Są to spotkania mające na celu wstępne określenie charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazanie możliwości jego rozwiązania. Konsultacje są też potrzebne przy diagnozie osobowości.  Czas trwania konsultacji to ok. 50 minut.