Zasady płatności za usługi w gabinecie

Płatności za usługi można dokonywać przelewem lub gotówką.

Jeśli klient odwoła sesję psychoterapii lub konsultację później niż 24 godziny przed wizytą, taka wizyta jest płatna.

Zaliczki

W przypadku treningów, warsztatów, sesji, programów i innych szkoleń konieczna jest wpłata zaliczki. Zaliczka jest gwararncją rezerwacji miejsca. W przypadku rezygnacji z zajęć później niż cztery tygodnie przed zajęciami (28 dni włącznie), zaliczka przepada, jeśli ktoś zrezygnuje wcześniej, zaliczka jest zwracana.