Psychoterapia

Prowadzę psychoterapię indywidualną. Są to spotkania najczęściej cotygodniowe. Sesja trwa 50 minut. Długość terapii zależy od wielu czynników i dlatego jest różna u poszczególnych osób.

Organizuję też terapię grupową, która trwa z reguły przez kilka miesięcy. Terapia grupowa odbywa się w zamkniętej grupie (po zamknięciu naboru nie przyjmuje się nowych członków).

Grupową formą terapii są też treningi terapeutyczne, trwające 5-6 dni.

W pracy grupowej współpracuję z innymi wykwalifikowanymi terapeutami.