s. Władysława B. Krasiczyńska

tel. 789 375 330; s.wladyslawa@ducinaltum.wroclaw.pl

Nazywam się Barbara Krasiczyńska. Od ponad dwudziestu lat jestem siostrą zakonną w Zgromadzeniu Sióstr Św. Józefa. W związku z tym mam też imię zakonne - s. Władysława. Żyję i pracuję w Prowincji Wrocławskiej Zgromadzenia. Jako józefitka prowadzę gabinet psychologiczny Duc in altum.

Życiorys zawodowy

W 1998 roku ukończyłam z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2010 roku obroniłam doktorat z zakresu psychologii klinicznej. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i do Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej.

Jestem trenerem II stopnia rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP).

Po rocznym kursie kwalifikacyjnym z zakresu Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Ośrodku Szkoleń Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "Plus" PTP ukończyłam studia podyplomowe z socjoterapii w DSWE we Wrocławiu. Brałam udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobowości.

Jestem absolwentką czteroletniej Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra w Warszawie, rekomendowanej przez PTP.

Zanim podjęłam pracę w Gabinecie Duc in altum przez wiele lat związana byłam z oświatą i wychowaniem. Pracowałam jako psycholog niemal na każdym etapie szkolnictwa (od klas początkowych szkoły podstawowej po szkoły średnie). Przez kilka lat prowadziłam wykłady z psychologii dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, sekcja w Świdnicy.

Byłam wychowawczynią i psychologiem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy - Zdroju. Na polecenie Przełożonych założyłam Świetlicę Socjoterapeutyczną w Bolkowie, gdzie przez cztery lata byłam dyrektorem. W tym czasie organizowałam młodzieżowe grupy wolontariatu, szkoliłam liderów, prowadziłam grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, opracowywałam programy profilaktyczne, współpracując m. in. z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Pracowałam też jako psycholog w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym przy Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Byłam katechetką w I LO we Wrocławiu, w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach Wrocławskich oraz w Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie. Jestem  współautorką programu nauczania dla technikum ekonomicznego "Zarządzanie organizacją pozarządową". Przez kilka lat byłam nauczycielem tego przedmiotu.

Jestem nauczycielem mianowanym.

Równolegle pracowałam też jako trener, prowadząc zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne i rozwojowe dla rad pedagogicznych, pracowników świetlic, OHP. 

Od 2002 roku regularnie prowadzę  warsztaty psychologiczne w moim Zgromadzeniu oraz w różnych Zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich, a także dla instytucji oświatowych i ośrodków formacyjnych. Współpracuję z formatorami w zakresie diagnozy psychologicznej osób formowanych. Prowadzę wykłady, szkolenia, grupy coachingowe dla przełożonych i formatorek.

Od 2002 roku podlegam profesjonalnej superwizji pod kierunkiem superwizorów rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.