Superwizje

Celem superwizji jest zwiększanie swoich umiejętności i możliwości  profesjonalnych, związanych z szeroko rozumianym pomaganiem i towarzyszeniem poprzez:

  • pogłębianie świadomości siebie, a w tym rozwiązywanie własnych trudności emocjonalnych utrudniających kontakt z osobami, którym się służy
  • zwiększanie rozumienia innych osób
  • poszukiwanie rozwiązań w trudnych sytuacjach związanych z pełnieniem posługi
  • uzyskiwanie wsparcia w grupie złożonej z osób mających podobną posługę.

 

Zajęcia odbywają się w grupach: we Wrocławiu, w Warszawie i w Krakowie, raz w miesiącu w wymiarze 5 godz. zegarowych.

Prowadzimy superwizję dla przełożonych i formatorek. Istnieje możliwość zorganizowania superwizji dla innych grup, według potrzeby (wychowawcy, nauczyciele, pracownicy ośrodków wychowawczych, schronisk, rodzin adopcyjnych, zastępczych, pielęgniarki itp).