Program rozwoju osobistego "Głębiej, wyżej, bliżej" edycja 5

Zapraszamy na piątą edycję programu rozwojowego "Głębiej, wyżej, bliżej".

Celem programu jest wspieranie uczestników w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę w zakresie kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

 • umiejętności społecznych
 • pogłębienia wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
 • zwiększenia świadomości własnych granic i praw osobistych
 • zwiększania świadomości siebie, rozwoju inteligencji emocjonalnej
 • pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi
 • pogłębienia doświadczenia własnej tożsamości, poczucia mocy sprawczej
 • duchowości
   

Program przeznaczony jest przede wszystkim dla osób świeckich, ale również dla konsekrowanych i kapłanów zainteresowanych rozwojem osobistym – lepszym rozumieniem siebie, poprawianiem swoich relacji z innymi, głębszym przeżywaniem relacji z Bogiem i realizacji swego powołania. Jest również propozycją zwiększenia kompetencji inter- i intrapersonalnych dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom.

Organizacja programu. Program składa się z 9 sesji, odbywających się w odstępach miesięcznych.

Pierwsze zajęcia 40-godzinne trwają 5 dni.

Zajęcia warsztatowe trwają 2 dni (piątek-sobota). Będą odbywać się w godzinach:

 • piątek: 16.00 - 19.00/20.00
 • sobota: 9.00 - 19.00/20.00

Trening terapeutyczny trwa 6 dni. Dopełnieniem programu są rekolekcje Duc in altum oparte na dynamice Lectio Divina.

Zgłaszając się do programu, każdy decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach i zobowiązuje się do uiszczenia płatności za wszystkie zajęcia (nawet jeśli był nieobecny).

Miejsce: Wrocław (treningi interpersonalny i terapeutyczny są na wyjeździe). Nie zapewniamy noclegów (poza zjazdami na wyjeździe), ale możemy służyć dobrą radą gdzie można nocować w okolicy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w stałej grupie przez licencjonowanych trenerów  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerów w procesie certyfikacji.

Tutaj można poczytać świadectwa osób biorących udział w poprzednich edycjach programu rozwojowego dla sióstr. Może niebawem pojawią się świadectwa świeckich uczestników ;)

Koszt uczestnictwa w 166 godzinach zajęć (w tym 3 treningi) wynosi 5000 zł.

Konieczna jest wpłata zaliczki 600 zł. przy zapisie na program, co potwierdza zarezerwowanie miejsca. Rezygnacja z uczestnictwa po 27 września (włącznie) skutkuje przepadkiem zaliczki, przy wcześniejszej rezygnacji zaliczka będzie zwrócona w całości. 

Następnie można wpłacać po 550 zł w ośmiu ratach.

Konto do wpłat:   

Gabinet Psychologiczny Duc in altum Barbara Krasiczyńska

86 2490 0005 0000 4530 6091 4049

tytułem: GBW

 

Koszty pobytu na zajęciach wyjazdowych (spanie i jedzenie) oraz koszt rekolekcji nie jest wliczony w opłaty za program.

Przy zapisie będzie wstępna konsultacja, płatna 80 zł, na którą można będzie umówić się w gabinecie lub na skype. Na konsultacje umówimy się po wpłynięciu zgłoszenia.

Zgłoszenia: brak miejsc

Dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą:

 • formularza kontaktowego (proszę w nim napisać na jaki program się zgłaszasz)
 • e-maila: gabinet@ducinaltum.wroclaw.pl
 • telefonu 789 375 330

 

Harmonogram zjazdów:

Zjazd Data Temat
1. 20-24.10.2023 Trening interpersonalny
2. 10-11.11.2023 Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”
3. 15-16.12.2023 Warsztat o poczuciu własnej wartości
4. 19-20.01.2024 Trening asertywności cz. 1
5. 16-17.02.2024 Trening asertywności cz. 2
6. 15-16.03.2024 Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu
7. 9-14.04.2024 Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"
8. 24-25.05.2024 Warsztat "Uczucia - bogactwo i wyzwanie"
9. 14-15.06.2024 Wypłyń na głębię - warsztat o duchowości
10. lipiec 2024 Rekolekcje Duc in altum