Program rozwoju osobistego „Głębiej, wyżej, bliżej...”

Zapraszamy na drugą edycję programu rozwojowego "Głębiej, wyżej, bliżej".

Celem programu jest wspieranie uczestników w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę w zakresie kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • umiejętności społecznych
  • pogłębienia wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
  • zwiększenia świadomości własnych granic i praw osobistych
  • zwiększania świadomości siebie, rozwoju inteligencji emocjonalnej
  • pomocy w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi
  • pogłębienia doświadczenia własnej tożsamości, poczucia mocy sprawczej
  • przepracowania zranień z przeszłości
     

Program przeznaczony jest dla osób świeckich,  konsekrowanych i kapłanów zainteresowanych rozwojem osobistym – lepszym rozumieniem siebie, poprawianiem swoich relacji z innymi, głębszym przeżywaniem relacji z Bogiem i realizacji swego powołania. Jest również propozycją zwiększenia kompetencji inter- i intrapersonalnych dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom.

Organizacja programu. Program składa się z 8 sesji, odbywających się w odstępach miesięcznych. Pierwsze zajęcia 40-godzinne trwają 5 dni. Zajęcia 15 -godzinne trwają 2 dni (piątek-sobota). Trening terapeutyczny trwa 6 dni. Dopełnieniem programu są rekolekcje Duc in altum oparte na dynamice Lectio Divina.

Zgłaszając się do programu, każdy decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach i zobowiązuje się do uiszczenia płatności za wszystkie zajęcia (nawet jeśli był nieobecny).

Miejsce: Wrocław (treningi interpersonalny i terapeutyczny są na wyjeździe). Nie zapewniamy noclegów (poza zjazdami na wyjeździe), ale możemy służyć dobrą radą gdzie można nocować w okolicy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w stałej grupie przez licencjonowanych trenerów  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerów w procesie certyfikacji.

Tutaj można poczytać świadectwa sióstr biorących udział w poprzednich edycjach programu rozwojowego dla sióstr. Może niebawem pojawią się świadectwa świeckich uczestników ;)

Koszt uczestnictwa w 175 godzinach zajęć wynosi 3000 zł. Konieczna jest wpłata zaliczki 550 zł. przy zapisie na program, co potwierdza zarezerwowanie miejsca i wlicza się w pierwszą ratę. Następnie można wpłacać po 350 zł w siedmiu ratach.

Konto do wpłat:   Jadwiga Juros       31 1050 1504 1000 0090 9772 0404

Koszty pobytu na zajęciach wyjazdowych i koszt rekolekcji nie jest wliczony w opłaty za program.

Przy zapisie będzie wstępna konsultacja, na którą można będzie umówić się w gabinecie lub na skype. Konsultacje i zapisy prowadzi Jadwiga Juros, opiekunka programu.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą:

Harmonogram zjazdów:

Zjazd Data Temat
1. 8-12.02.2020 Trening interpersonalny
2. 6-7.03.2020 Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”
3. 3-4. 04.2020 Warsztat o poczuciu własnej wartości
4. 15-16.05.2020 Trening asertywności cz. 1
5. 19-20.06.2020 Trening asertywności cz. 2
6. 3-4.07.2020 Warsztat "Doświadczenie i uczucia."
7. 17-25.07.2020 Rekolekcje "Duc in altum"
8. 10-15.09.2020 Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"
9. 8-10.10.2020 Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.