Program rozwoju osobistego "Głębiej, wyżej, bliżej..."

Zapraszamy na pierwszą edycję programu rozwojowego dla wszystkich chętnych. Kilka edycji programu "Ku dojrzałości osobowej" dla sióstr pokazało nam, że cieszy się on niesłabnącą popularnością. Nasza obecna propozycja to rozszerzenie oferty dla sióstr zakonnych na osoby świeckie, duchowne i konsekrowane. Tematy zajęć dotykają istotnych odcinków naszej ludzkiej egzystencji w naszej relacji do Boga, samych siebie, bliskich, pracy zawodowej, przeszłości, teraźniejszości, przyszłości, marzeń.

Celem programu jest wspieranie uczestników w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę w zakresie kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • umiejętności społecznych
  • pogłębienia wiedzy i umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej
  • zwiększania świadomości siebie, rozwoju inteligencji emocjonalnej
  • pomaga w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi
  • pogłębia doświadczenie własnej tożsamości
     

Program przeznaczony jest dla osób świeckich,  konsekrowanych i kapłanów zainteresowanych rozwojem osobistym – lepszym rozumieniem siebie, poprawianiem swoich relacji z innymi, głębszym przeżywaniem relacji z Bogiem i realizacji swego powołania. Jest również propozycją zwiększenia kompetencji inter- i intrapersonalnych dla osób zajmujących się szeroko rozumianym pomaganiem innym ludziom.

Organizacja programu. Program składa się z 7 sesji, odbywających się w odstępach miesięcznych. Pierwsze zajęcia 40-godzinne trwają 5 dni. Zajęcia 16 -godzinne trwają 3 dni (od piątku do niedzieli). Dopełnieniem programu są rekolekcje Duc in altum oparte na dynamice Lectio Divina.

Zgłaszając się do programu, każdy decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach.

Miejsce: Wrocław (pierwszy zjazd będzie w Częstochowie). Nie zapewniamy noclegów (poza pierwszym zjazdem na wyjeździe), ale możemy służyć dobrą radą gdzie można nocować w okolicy.

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową w stałej grupie przez licencjonowanych trenerów  Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz trenerów w procesie certyfikacji.

Brak miejsc.

Tutaj można poczytać świadectwa sióstr biorących udział w poprzednich edycjach programu rozwojowego dla sióstr.

Koszt promocyjny uczestnictwa w 136 godzinach zajęć wynosi 2400 zł. Konieczna jest wpłata zaliczki 300 zł. przy zapisie na program, co potwierdza zarezerwowanie miejsca. Następnie można wpłacać po 300 zł w siedmiu ratach.

Przy zapisie będzie wstępna konsultacja, na którą można będzie umówić się w gabinecie lub na skype.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą:

Harmonogram zjazdów:

Zjazd Data Temat
1. 15-20. 01. 2019 Trening interpersonalny
2. 22-24.02. 2019 Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”
3. 22-24.03. 2019 Warsztat o poczuciu własnej wartości
4. 26-28.04. 2019 Trening asertywności cz. 1
5. 10-12.05. 2019 Trening asertywności cz. 2
6. 14-16.06. 2019  Warsztat "Uczucia - bogactwo i wyzwanie. O inteligencji emocjonalnej."
7. 28-30.06. 2019 Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.
8. 19-24.07. 2019 Rekolekcje Duc in altum