Program rozwojowy dla Sióstr "Ku dojrzałości osobowej"

Zapraszamy do Wrocławia na kolejną edycję programu rozwojowego dla kobiet konsekrowanych. Adresatkami zaproszenia są wszystkie siostry (wieczyste, juniorystki, starsze, młodsze, przełożone, podwładne, pracujące w domu, w apostolstwie...) i osoby z Instytutów świeckich. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Jest to cykl spotkań z Bogiem, z samą sobą, z innymi. Tematy zajęć dotykają istotnych odcinków naszej ludzkiej egzystencji we wspólnotach zakonnych.

Program ma pozytywną opinię Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Celem programu jest wspieranie uczestniczek w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • przeżywania rad ewangelicznych jako wymiaru tożsamości i stylu życia oraz sposobu dążenia do świętości i pełni ludzkiej dojrzałości
  • życia wspólnotowego (umiejętności społeczne, pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z  konstruktywną komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów, szanowaniem granic swoich i innych ludzi)
  • poznania siebie (zwiększanie świadomości siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej, znajomość swoich sposobów przeżywania i zachowania)
  • radzenia sobie z trudnościami (pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi, sposoby radzenia sobie ze stresem, strategie przeciwdziałania wypaleniu).

 

Zgłaszając się do programu, siostra decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach. Zajęcia będą miały miejsce w siedzibie Gabinetu we Wrocławiu (poza pięciodniowymi treningami).

Zajęcia będzie prowadzić s. Władysława oraz trenerzy rekomendowani przez PTP i będący w trakcie certyfikacji. Tutaj można poczytać świadectwa sióstr biorących udział w poprzednich edycjach.

Koszt uczestnictwa w 200 godzinach zajęć wynosi 2800 zł. Kwota ta może być płatna w ratach. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, wyżywienia, rekolekcji i dojazdu.

Brak miejsc. Można wpisać się na listę rezerwową.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą e-maila: s.wladyslawa@ducinaltum.wroclaw.pl lub wpisując się na stronie https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/terminy-warsztatow-i-zgloszenia

Harmonogram zjazdów

Zjazd Data Temat
1. 2-7.11.2018 Trening interpersonalny
2. 14-16.12.2018 Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”
3. 18-20.01.2019 Warsztat o poczuciu własnej wartości
4. 15-17.02.2019 Trening asertywności cz. 1
5. 8-10.03.2019 Trening asertywności cz. 2
6. 5-7.04.2019 Warsztat "Uczucia - bogactwo i wyzwanie. O inteligencji emocjonalnej."
7. 30.04.-5.05.2019 Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"
8. 7-9.06.2019 Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.
9. 19-24.07. 2019 Rekolekcje Duc in altum
10. 20-22.09.2019 Warsztat o radach ewangelicznych