Program formacji Ludzkiej dla Sióstr "Ku dojrzałości osobowej" 2021/22

Zapraszamy na 11 edycję programu rozwojowego dla kobiet konsekrowanych. Adresatkami zaproszenia są siostry (wieczyste, juniorystki, starsze, młodsze, przełożone, podwładne, pracujące w domu, w apostolstwie...) i osoby z Instytutów świeckich. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Jest to cykl spotkań z Bogiem, z samą sobą, z innymi. Tematy dotykają istotnych obszrów naszej ludzkiej egzystencji we wspólnotach, podejmowanych zadaniach, relacjach z Bogiem, z innymi, ze sobą.

Program ma pozytywną opinię Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Celem programu jest wspieranie uczestniczek w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • przeżywania rad ewangelicznych jako wymiaru tożsamości i stylu życia oraz sposobu dążenia do świętości i pełni ludzkiej dojrzałości
  • życia wspólnotowego (umiejętności społeczne, pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z  konstruktywną komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów, szanowaniem granic swoich i innych ludzi)
  • poznania siebie (zwiększanie świadomości siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej, znajomość swoich sposobów przeżywania i zachowania)
  • radzenia sobie z trudnościami (pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi, sposoby radzenia sobie ze stresem, strategie przeciwdziałania wypaleniu).

 

Zgłaszając się do programu, siostra decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach i odpłatność za cały kurs. Warsztaty będą miały miejsce we Wrocławiu.

Tutaj można poczytać świadectwa sióstr biorących udział w poprzednich edycjach.

Koszt uczestnictwa w 192 godzinach zajęć wynosi 3500 zł. Kwota ta może być płatna w ratach. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, wyżywienia, rekolekcji i dojazdu.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą e-maila: s.wladyslawa@ducinaltum.wroclaw.pl lub wpisując się na stronie https://www.ducinaltum.wroclaw.pl/terminy-warsztatow-i-zgloszenia

Harmonogram zjazdów

Zjazd Data Temat
1. 10-14.11.2021 Trening interpersonalny
2. 3-5.12.2021 Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”
3. 21-23.01.2022 Warsztat o poczuciu własnej wartości
4. 11-13.02.2022 Trening asertywności cz. 1
5. 25-27.03.2022 Trening asertywności cz. 2
6. 8-10.04.2022 Warsztat "Uczucia - bogactwo i wyzwanie. O inteligencji emocjonalnej."
7. 29.04.-04.05.2022 Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"
8. 10-12. 06.2022 Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.
9. 14-20. 07.2022 Rekolekcje Duc in altum
10. 9-11.09.2022 Warsztat o radach ewangelicznych