Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"

Zapraszam na tygodniowy zjazd o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, przeznaczony dla osób, których trudne doświadczenia z przeszłości utrudniają aktualne życie. Mogą to być osoby, które wzrastały w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA) lub doświadczały przemocy i zaniedbania (DDD), a także osoby z innymi problemami.

Trening terapeutyczny to krótkoterminowa intensywna psychoterapia, skoncentrowana na pogłębionym doświadczaniu kontaktu ze sobą i otoczeniem. Celem jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji, a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą oraz bardziej przejrzystych relacjach z ludźmi. Trening można nazwać warsztatami o naszych zranieniach.

Uczestnicy zjazdu będą mieć okazję porządkować obraz swojej rodziny oraz relacje z ważnymi osobami z przeszłości, rozpoznać wzorce rodzinne, głębiej rozumieć siebie: zwłaszcza swoje emocje, potrzeby, wartości, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych, świecie, odszukiwać swoje zasoby, uczyć się autentyczności, umocnić się na drodze powołania.

W czasie zjazdu odbywać się będą zajęcia w grupie (do 10 osób). Przewidziany jest jeden dzień na wspólne wyjście w plener połączone z pracą terapeutyczną.

W programie uwzględniamy czas na Eucharystię i modlitwę. Przewidujemy spotkania ze Słowem Bożym i ikoną, a także z Matką Bożą Jasnogórską.

Kiedy: 23-30 sierpnia 2016 r. (wtorek-wtorek). Zaczynamy we wtorek o godz. 15.30. Kończymy we wtorek 30 sierpnia po Eucharystii i obiedzie.

Gdzie: Dom Zakonny Sióstr Józefitek Częstochowa ul. Bpa Kubiny 31

Koszt: zakwaterowanie, wyżywienie i opłata za zajęcia 990 zł.

Zgłoszenia: do s. Władysławy na adres: gabinet.ducinaltum@gmail.com

Uwaga: ilość miejsc ograniczona (do 10 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń

BRAK MIEJSC