Trening terapeutyczny dla sióstr zakonnych

BRAK MIEJSC - zgłoszenia na listę rezerwową (lub za rok)

Zapraszam na tygodniowy zjazd o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, przeznaczony dla sióstr, których trudne doświadczenia z przeszłości utrudniają aktualne życie. Mogą to być osoby, które wzrastały w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA) lub doświadczały przemocy i zaniedbania (DDD), a także osoby z innymi problemami.

Trening terapeutyczny to krótkoterminowa intensywna psychoterapia, skoncentrowana na pogłębionym doświadczaniu kontaktu ze sobą i otoczeniem. Celem jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji, a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą oraz bardziej przejrzystych relacjach z ludźmi.

W czasie zjazdu odbywać się będą zajęcia w grupie (do 10 osób) z doświadczonymi psychoterapeutami i terapeutami uzależnień.

Zjazd przewiduje 40 godzin zajęć, w ciągu 5 dni. Przewidujemy także jeden dzień na wspólne wyjście w góry połączone z pracą terapeutyczną.

Uczestniczki zjazdu będą mieć okazję porządkować obraz swojej rodziny oraz relacje z ważnymi osobami z przeszłości, rozpoznać wzorce rodzinne, głębiej rozumieć siebie: zwłaszcza swoje emocje, potrzeby, wartości, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych, świecie, odszukiwać swoje zasoby, uczyć się autentyczności.

W programie uwzględniamy czas na Eucharystię i modlitwę. Przewidujemy spotkania ze słowem Bożym i ikoną.

Kto: siostry i kobiety konsekrowane

Kiedy: 16 – 23. sierpnia 2014 r. (sobota - sobota). Zaczynamy w sobotę o godz. 15.00. Kończymy w sobotę po Eucharystii i śniadaniu.

Gdzie: Dom Zakonny Sióstr Józefitek Bolków, Rynek 37

Koszt: zakwaterowanie, wyżywienie i opłata za zajęcia 910 zł.

Zgłoszenia: do s. Władysławy, najlepiej mailowo przez formularz lub na adres: gabinet.ducinaltum@gmail.com

Uwaga: ilość miejsc ograniczona (do 10 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby prowadzące zajęcia:

  • Marcin Nowak – pedagog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień; absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii w Ośrodku INTRA; ukończył szkolenia: Studium Umiejętności Psychologicznych, Studium Psychoterapii Uzależnień, Praktyka Pomagania Dorosłym Dzieciom Alkoholików, Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych; prowadzi terapię osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Opolu, ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej; prywatnie mąż i ojciec dwójki dzieci, członek Domowego Kościoła; interesuje się psychologią, literaturą fantastyczną, bieganiem, fotografią.

 

  • s. Władysława B. Krasiczyńska – psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończyła studia psychologiczne w KUL (mgr 1998; dr 2010), jest absolwentką studiów podyplomowych z socjoterapii w DSWE we Wrocławiu oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku INTRA w Warszawie. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobowości. Od 2002r. prowadzi warsztaty psychologiczne w różnych Zgromadzeniach zakonnych, współpracuje z formatorami w zakresie diagnozy psychologicznej osób formowanych i superwizji pracy formacyjnej. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Gabinecie Duc in altum we Wrocławiu, zajmując się psychoterapią indywidualną i grupową, prowadzeniem warsztatów i treningów psychologicznych. Wrocławianka; od 23 lat prywatnie i publicznie szczęśliwa siostra józefitka. Interesuje się historią, egzegezą biblijną.