Roczna Formacja Przełożonych Zakonnych w Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego

Po raz kolejny, w ramach Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego oraz jako Misjonarze Klaretyni – Polska Prowincja i przy Honorowym Patronacie J.E. Ojca Bpa Jacka Kicińskiego CMF, Przewodniczącego Komisji  Episkopatu Polski ds. Instytutów  Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wychodzimy naprzeciw wyzwaniom związanym z formacją osób konsekrowanych.

 

W roku 2019 zapraszamy i proponujemy Roczną Formację Przełożonych Zakonnych żeńskich i męskich, żyjących we Wspólnotach i Instytutach świeckich. Prezentowane wykłady skupiają się przede wszystkim wokół budowy trwałych wartości, jakie wspólnoty życia konsekrowanego powinny realizować w swej posłudze. Dotyczą one podstawowych zagadnień życia wspólnoty zakonnej, a także posługi przełożonych. Można je określić mianem odpowiedzi na współczesne „znaki czasu” aktualne w posłudze osób konsekrowanych. Prelegenci, to wykładowcy różnych ośrodków akademickich w Polsce, specjaliści z dziedzin związanych z ogólnie pojętą teologią życia konsekrowanego, wśród nich O. Bp Jacek Kiciński CMF, Ks. Bp Andrzej Siemieniewski, O. Jerzy Gogola OCD, O. Józef Augustyn SJ, O. Piotr Liszka CMF, Ks. Czesław Parzyszek SAC, S. Jolanta Hernik, Ks. Marek Dziewiecki i O. Krzysztof Gierat CMF. Roczny cykl obejmuje 60 godzin wykładowych. Podczas zjazdu, który odbywa się zawsze w sobotę jest 6 godzin wykładowych i wspólna Eucharystia. Zapisy już są możliwe, a liczba miejsc - uczestników jest ograniczona. Zapraszamy!

Zjazdy: 19 I; 16 II; 16 III; 6 IV; 11 V; 8 VI; 28 IX; 12 X; 16 XI; 14 XII;

 

Zajęcia Formacji Przełożonych odbywają się w Domu Formacyjnym - Seminarium Misjonarzy Klaretynów we Wrocławiu przy ul. H. Wieniawskiego 38; są odpłatne i roczny koszt wynosi 600 zł. Więcej informacji dotyczących proponowanych wydarzeń i innych zaproszeń na stronach: www.klaretyni.pl w zakładce Działalność lub psiktzk@gmail.com. lub pod tel: 71 328 29 03;