Program formacji ludzkiej "Ku dojrzałości osobowej" 2017/18

Zapraszamy do Warszawy na kolejną edycję programu rozwojowego dla kobiet konsekrowanych. Adresatkami zaproszenia są wszystkie siostry (wieczyste, juniorystki, starsze, młodsze, przełożone, podwładne, pracujące w domu, w apostolstwie...) i osoby z Instytutów świeckich. Zajęcia będą miały charakter warsztatowy. Jest to cykl spotkań z Bogiem, z samą sobą, z innymi. Tematy zajęć dotykają istotnych odcinków naszej ludzkiej egzystencji we wspólnotach zakonnych.

Program ma pozytywną opinię Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Celem programu jest wspieranie uczestniczek w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

  • przeżywania rad ewangelicznych jako wymiaru tożsamości i stylu życia oraz sposobu dążenia do świętości i pełni ludzkiej dojrzałości
  • życia wspólnotowego (umiejętności społeczne, pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z  konstruktywną komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów, szanowaniem granic swoich i innych ludzi)
  • poznania siebie (zwiększanie świadomości siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej, znajomość swoich sposobów przeżywania i zachowania)
  • radzenia sobie z trudnościami (pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi, sposoby radzenia sobie ze stresem, strategie przeciwdziałania wypaleniu).

 

Zgłaszając się do programu, siostra decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach. Zajęcia będą miały miejsce w Warszawie, a właściwie tuż za Młocinami w Łomiankach-Burakowie w Domu Sióstr Niepokalanek.

Przewidujemy spotkania w stałej grupie, czas na wspólną i indywidualną modlitwę oraz medytację ikony.

Zajęcia będzie prowadzić s. Władysława oraz trenerzy rekomendowani przez PTP. Tutaj można poczytać świadectwa sióstr biorących udział w poprzednich edycjach.

Koszt uczestnictwa w 210 godzinach zajęć wynosi 2800 zł. Kwota ta może być płatna w ratach. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, wyżywienia, rekolekcji i dojazdu.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą e-maila: s.wladyslawa@ducinaltum.wroclaw.pl

Harmonogram spotkań:

Zjazd

Data

Temat

1.

15-19.12.2017

Trening interpersonalny

2.

 19-21.01.2018

Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”

3.

 9-11.02.2018

Warsztat „O dawaniu i przyjmowaniu, czyli poczuciu własnej wartości"

4.

 2-4.03.2018

Trening asertywności cz. 1

5.

 13-15.04.2018

Trening asertywności cz. 2

6.

 1-6.05.2018

Trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"

7.

15-17.06.2018

Warsztat "Uczucia - bogactwo i wyzwanie. O inteligencji emocjonalnej."

8.

22-27.07.2018

Rekolekcje Duc in altum

9.

14-16.09.2018

Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.

10.

12-14.10.2018

Warsztat „Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo”