"Modlitwa z ikoną" - sesja formacyjna

Zaproszenie adresowane jest do wszystkich osób pragnących pogłębienia modlitwy z ikoną oraz zainteresowanych   formacją poprzez pisanie ikon. Celem sesji jest wprowadzenie w pogłębioną modlitwę z ikonami.
 

Zarys programu: 12 godz. zajęć teoretyczno-praktycznych

·         Dogmatyczne podstawy kultu ikon

·         Proces pisania ikony z uwględnieniem aspektu duchowego i formacyjnego

·         Odczytywanie i kontemplacja wybranych Ikon

·         Formacja osobista poprzez pisanie ikony – świadectwa Sióstr

Sesja odbywa się w klimacie modlitwy i wspólnoty.

Osoby prowadzące: s. M. Wirginea Pasternak  z Siostrami  ze Zgromadzenia Sióstr Św. Józefa

Termin: 6-7 czerwca 2014r: piątek 15.30-19.30 oraz sobota 9.00-17.00.

Koszt: Dobrowolna ofiara

Informacje i zgłoszenia: ul. Starowiślna 9, 31-038 Kraków; tel. 12 423-20-57 e-mail: mwik@upjp2.edu.pl