Letni trening terapeutyczny "W Jego ranach jest nasze zdrowie"

Na tę grupę brak miejsc. Można zapisać się na listę rezerwową.

Zapraszam na tygodniowy zjazd o charakterze terapeutyczno-rozwojowym, przeznaczony dla osób, których trudne doświadczenia z przeszłości utrudniają aktualne życie. Mogą to być osoby, które wzrastały w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA) lub doświadczały przemocy i zaniedbania (DDD), a także osoby z innymi problemami.

Trening terapeutyczny to krótkoterminowa intensywna psychoterapia, skoncentrowana na pogłębionym doświadczaniu kontaktu ze sobą i otoczeniem. Celem jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji, a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą oraz bardziej przejrzystych relacjach z ludźmi. Trening można nazwać warsztatami o naszych zranieniach.

Uczestnicy zjazdu będą mieć okazję porządkować obraz swojej rodziny oraz relacje z ważnymi osobami z przeszłości, rozpoznać wzorce rodzinne, głębiej rozumieć siebie: zwłaszcza swoje emocje, potrzeby, wartości, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych, świecie, odszukiwać swoje zasoby, uczyć się autentyczności, umocnić się na drodze powołania.

W czasie zjazdu odbywać się będą zajęcia w grupie (do 10 osób).  Trenig liczy 50 godzin zajęć. Przewidziany jest jeden dzień na wspólne wyjście w plener połączone z pracą terapeutyczną.

W programie uwzględniamy czas na Eucharystię i modlitwę. Przewidujemy spotkania ze Słowem Bożym i ikoną, a także z Matką Bożą Jasnogórską.

Kiedy: 19 – 26. lipca 2015 r. (niedziela-niedziela). Zaczynamy w niedzielę 19. lipca o godz. 15.00. Kończymy w niedzielę 26. lipca po Eucharystii i śniadaniu.

Gdzie: Dom Zakonny Sióstr Józefitek Częstochowa ul. Bpa Kubiny 31

Koszt: zakwaterowanie, wyżywienie i opłata za zajęcia 900 zł.

Zgłoszenia: do s. Władysławy na adres: gabinet.ducinaltum@gmail.com

Uwaga: ilość miejsc ograniczona (do 10 osób). Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby prowadzące zajęcia:

  • s. Władysława B. Krasiczyńska – psycholog, psychoterapeuta, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP). Ukończyła studia psychologiczne w KUL (mgr 1998; dr 2010), jest absolwentką studiów podyplomowych z socjoterapii w DSWE we Wrocławiu oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii przy Ośrodku INTRA w Warszawie. Brała udział w licznych szkoleniach z zakresu pomocy psychologicznej i rozwoju osobowości. Od 2002r. prowadzi warsztaty psychologiczne w różnych Zgromadzeniach zakonnych, współpracuje z formatorami w zakresie diagnozy psychologicznej osób formowanych i superwizji pracy formacyjnej. Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną w Gabinecie Duc in altum we Wrocławiu, zajmując się psychoterapią indywidualną i grupową, prowadzeniem warsztatów i treningów psychologicznych. Wrocławianka; od 24 lat prywatnie i publicznie szczęśliwa siostra józefitka. Interesuje się historią, egzegezą biblijną.

 

  • Magdalena Malawska - koterapeuta, psycholog. Zdobyła wykształcenie psychologiczne (studia dzienne) i teologiczne (studia zaoczne) na ATK w 1999r. Jest absolwentką studiów podyplomowych Seksuologia Kliniczna  na SWPS w Warszawie. Nabyła kompetencje Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (ART). Prowadzi prywatną praktykę w Niepublicznym Ośrodku Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Stargardzie Szczecińskim. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, prowadzi grupę wsparcia dla rodzin zastępczych, grupy rozwojowe dla kobiet oraz diagnozę trudności szkolnych i wychowawczych w ramach wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Prywatnie żona, matka trójki synów. Amatorka ciszy, wędrówek z mężem po lesie, kabaretów, tańca, książek i suszonej żurawiny.