"Ku dojrzałości osobowej" - program formacji ludzkiej dla sióstr

Zapraszam wszystkie siostry (wieczyste, juniorystki, starsze, młodsze, przełożone, podwładne, pracujące w domu, w apostolstwie...), a także kobiety konsekrowane na  cykl spotkań z Bogiem, z samą sobą, z innymi. Spotkania, z których składa się czwarta edycja programu, będą miały warsztatowy charakter i będą służyły naszemu ludzkiemu rozwojowi. Jest to cykl zajęć dotykający najistotniejszych odcinków naszej ludzkiej egzystencji we wspólnotach zakonnych.

Program posiada pozytywną opinię Konsulty Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich.

Celem programu jest wspieranie uczestniczek w dążeniach rozwojowych, ukierunkowanych na zwiększanie dojrzałości ludzkiej w obszarach psychologicznym, społecznym i duchowym. Pośrednio program ma na celu profilaktykę kryzysów psychologicznych, egzystencjalnych (w tym powołaniowych).

Program daje możliwość rozwoju w zakresie:

 • przeżywania rad ewangelicznych jako wymiaru tożsamości i stylu życia oraz sposobu dążenia do świętości i pełni ludzkiej dojrzałości
 • życia wspólnotowego (umiejętności społeczne, pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z  konstruktywną komunikacją interpersonalną, rozwiązywaniem konfliktów, szanowaniem granic swoich i innych ludzi)
 • poznania siebie (zwiększanie świadomości siebie, rozwój inteligencji emocjonalnej, znajomość swoich sposobów przeżywania i zachowania)
 • radzenia sobie z trudnościami (pomoc w rozwiązywaniu własnych problemów emocjonalnych utrudniających pracę i kontakty z innymi ludźmi, sposoby radzenia sobie ze stresem, strategie przeciwdziałania wypaleniu).

 

Grupa ma charakter zamknięty. Zgłaszając się do programu, siostra decyduje się na uczestnictwo we wszystkich zjazdach. Zajęcia będą miały miejsce w Krakowie, w Domu Prowincjalnym Sióstr Nazaretanek (za wyjątkiem pierwszych i ostatnich zajęć). Miejsce treningów zostanie podane osobom zakwalifikowanym do grupy.

Przewidujemy spotkania grupowe, czas na wspólną i indywidualną modlitwę oraz medytację ikony.

Zajęcia będzie prowadzić s. Władysława oraz doświadczeni trenerzy rekomendowani przez PTP.

Koszt uczestnictwa w 210 godzinach zajęć wynosi 2600 zł. Kwota ta może być płatna w ratach. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu, wyżywienia i dojazdu.

Zgłoszenia oraz dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą e-maila: gabinet.ducinaltum@gmail.com

Harmonogram spotkań:

Zjazd

Data

Temat

 1.  

2-6.12.2016

Trening interpersonalny

 1.  

 13-15.01.2017

Warsztat „Umiejętności  interpersonalne”

 1.  

 24-26.02.2017

Trening asertywności cz.1

 1.  

 24-26.03.2017

Trening asertywności cz. 2

 1.  

 21-23.04.2017

Warsztat „O dawaniu i przyjmowaniu, czyli poczuciu własnej wartości

 1.  

 12-14.05.2017

Warsztat „Uczucia w służbie Chrystusowi – bogactwo i wyzwanie. O inteligencji emocjonalnej”

 1.  

 02-04.06.2017

Warsztat radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu.

 1.  

 05-10.07.2017

Trening terapeutyczny

 
9. 01-03.09.2017

Warsztat „Czystość, ubóstwo, posłuszeństwo”