Grupa terapeutyczna

Celem terapii grupowej jest zwiększenie poczucia wewnętrznej spójności i samoakceptacji, a w konsekwencji życie w większej zgodzie ze sobą, w bardziej przejrzystych relacjach z innymi ludźmi, w harmonii z własnym powołaniem. Grupa skierowana jest do osób, które chcą poczuć się swobodniej w kontaktach z ludźmi i ze sobą, którzy mają potrzebę harmonijnego życia emocjonalnego, dla których uporanie się z osobistymi problemami jest ważną kwestią w aktualnym życiu. Pomagać w tym ma samoobserwacja, informacje zwrotne od współuczestników oraz indywidualna praca.

Świadectwa osób, które brały udział w podobnej grupie można przeczytać tutaj: http://www.ducinaltum.wroclaw.pl/gabinet/swiadectwa

Psychoterapia prowadzona będzie w grupie zamkniętej tzn. że w ciągu spotkań skład grupy nie będzie rozszerzany.

Grupa będzie liczyć 8-10 osób. Czas spotkań to 9 miesięcy (listopad 2015 – październik 2016 z przerwą wakacyjną). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie gabinetu w poniedziałki w godz. 16.00 – 19.00.

Koszt spotkania 80 zł.

Osoby prowadzące: s. Władysława i Jadwiga Juros

Warunkiem zakwalifikowania do grupy jest odbycie co najmniej jednej indywidualnej konsultacji diagnostycznej z terapeutą.

Brak miejsc na grupę. Można zapisać się na listę rezerwową.

Zgłoszenia mailowo: gabinet.ducinaltum@gmail.com lub telefonicznie: 601829970. Decyduje kolejność zgłoszeń.