Badania diagnostyczne

W gabinecie prowadzę też diagnostykę osobowości. W zależności od potrzeb dysponuję różnymi testami potrzebnymi do diagnozy osobowości. Badanie osobowości pozwala na opisanie jej mocnych i słabych stron po to, by łatwiej było wyznaczać cele rozwojowe. Diagnostyka osobowości bywa też przydatna do badania kandydatów i kandydatek do stanu zakonnego, czy kapłańskiego.

Badania osobowości prowadzi:

Katarzyna Juros - 600 910 046