• Strona główna
 • Gabinet
 • Zespół
 • Usługi
 • Duchowość
 • Foto
 • Kontakt
 • Współpracownicy

  Nasz gabinet współpracuje na stałe z wykwalifikowanymi trenerami i terapeutami uzależnień. Osoby te prowadzą u nas zajęcia w wybranych cyklach i grupach lub też organizują pojedyńcze warsztaty otwarte dla wszystkich.

   

  Barbara Wójcik - trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, doradca

  tel. 607 089 467; barbaraw@ducinaltum.wroclaw.pl

  Przez ostatnie lata szukałam takiego miejsca, w którym można by pracować z ludźmi w świetle wiary chrześcijańskiej. Duc in altum jest właśnie tym miejscem. Psychologia i duchowość spotykają się tutaj w całościowej wizji człowieka.

  Moje dwie podstawowe kompetencje do psychologicznej pracy z dorosłymi, to: specjalista w zakresie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego (Studium Podyplomowe „Szkoła Kontaktów Interpersonalnych” w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz trener warsztatu umiejętności psychospołecznych – rekomendacja I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Szkoły Trenerów „SIEĆ” rekomendowana przez PTP).

  Ukończyłam Wydział Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Wrocławskim. Zrobiłam doktorat na Politechnice Wrocławskiej. Pracowałam z pasją w różnych zawodach, chętnie odpowiadając na nowe wyzwania. Przez ostatnich 20 lat zajmowałam się zgłębianiem najszerzej pojętego tematu ludzkich emocji. Dzięki Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii PLUS Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zyskałam praktykę i doświadczenie. Prowadziłam warsztaty i wykłady z zakresu inteligencji emocjonalnej, procesu uczenia się, poczucia własnej wartości oraz rozwoju człowieka dorosłego – głównie dla ludzi, którzy pracują z ludźmi: nauczycieli, trenerów, socjoterapeutów. Aktualnie prowadzę też sesje nt. emocji dla osób konsekrowanych.

  Indywidualną krótkoterminową pracę doradczą pojmuję jako wspólne przyjrzenie się istocie trudności, aby zyskać nowe światło do poszukiwania rozwiązania.

  Od roku 2010 w Centrum Formacji Duchowej u Salwatorianów w Krakowie cyklicznie korzystam z różnych form edukacji oraz z kierownictwa duchowego.

   

  Katarzyna Juros - psycholog, trener w trakcie certyfikacji

  tel. 600 910 046; katarzyna@ducinaltum.wroclaw.pl

  Ukończyłam psychologię o specjalizacji: psychologia kliniczna, osobowości, zdrowia i psychoterapii oraz nauki o rodzinie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 

  Zajmuję się diagnozą psychologiczną, poradnictwem psychologicznym, prowadzę warsztaty i szkolenia dotyczące zagadnień związanych z rozwojem osobistym. Aktualnie podejmuję naukę w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku „Intra” w Warszawie, przygotowującą do uzyskania certyfikatu trenera umiejętności psychospołecznych.

  Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ośrodku adopcyjnym. Tam zajmowałam się diagnozą małżeństw przygotowujących się do roli rodziców adopcyjnych. Pracowałam także w gimnazjum, gdzie wsparciem psychologicznym obejmowałam uczniów, ich opiekunów oraz nauczycieli. Prowadziłam zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży gimnazjów i szkoły podstawowej z terenu województwa opolskiego. 

   

  s. Deodata Beata Stasiak - trener w trakcie certyfikacji

  tel. 662 928 042; s.deodata@ducinaltum.wroclaw.pl

  Jestem siostrą niepokalanką, teologiem, absolwentką Instytutu Teologicznego w Tarnowie i Instytutu Studiów nad Rodziną w Łomiankach, nauczycielem i wychowawcą z wieloletnim stażem. W styczniu 2015 roku ukończyłam Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w warszawskim ośrodku INTRA. Odtąd pracuję jako trener warsztatu umiejętności psychospołecznych. Zajęcia, które prowadzę przeznaczone są dla ludzi dorosłych (świeckich i konsekrowanych). Służą pogłębianiu samoświadomości, nabywaniu lub udoskonalaniu różnych umiejętności społecznych takich jak np. rozwijanie kontaktu ze sferą swoich emocji i myśli, usprawnianie procesu komunikacji i budowania relacji międzyludzkich, obrona i poszanowanie granic, kształtowanie nowych postaw wobec zmiany czy rozwiązywania konfliktów itp. Prowadzę zajęcia dla grup zorganizowanych, ale także tzw. grup otwartych.